Ceftriaxone - επίσημες οδηγίες χρήσης

Λοιμώξεις

Αριθμός εγγραφής

Εμπορική ονομασία του φαρμάκου: Ceftriaxone

Διεθνές κοινόχρηστο όνομα:

Χημική Ονομασία: [6Κ- [6alfa, 7beta (z]] - 7 - [[(2-αμινο-4-θειαζολυλ) (μεθοξυιμινο) ακετυλ] αμινο] -8-οξο-3 - [[(1,2,5, 6-τετραϋδρο-2-μεθυλο-5,6-διοξο-1,2,4-τριαζιν- 3- υλο) θειο] μεθυλο] -5- θεια- 1- αζαδικυκλο [4.2.0] οκτ- 2-καρβοξυλικό οξύ (υπό τη μορφή δινατριούχου άλατος).

Σύνθεση:

Περιγραφή:
Σχεδόν λευκή ή κιτρινωπή κρυσταλλική σκόνη.

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία:

Κωδικός ATX [J01DA13].

Φαρμακολογικές ιδιότητες
Η κεφτριαξόνη - III γενιάς κεφαλοσπορίνη αντιβιοτικό για παρεντερική χορήγηση, έχει βακτηριοκτόνο δράση, αναστέλλει τη σύνθεση των κυτταρικών μεμβρανών, ίη vitro αναστέλλει την ανάπτυξη των περισσότερων Gram-θετικών και Gram-αρνητικών μικροοργανισμών. Η κεφτριαξόνη είναι ανθεκτική στα ένζυμα βήτα-λακταμάσης (τόσο πενικιλλινάση όσο και κεφαλοσπορινάση, που παράγεται από τα περισσότερα Gram-θετικά και Gram-αρνητικά βακτήρια). In vitro και στην κλινική πρακτική, η κεφτριαξόνη είναι συνήθως αποτελεσματική έναντι των ακόλουθων μικροοργανισμών:
Γραμ-θετικό:
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus Α (Str.pyogenes), Streptococcus V (Str. Agalactiae), Streptococcus viridans, Streptococcus bovis.
Σημείωση: Staphylococcus spp., Ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη, ανθεκτικό στις κεφαλοσπορίνες, συμπεριλαμβανομένης της κεφτριαξόνης. Τα περισσότερα εντεροκοκκικά στελέχη (για παράδειγμα, Streptococcus faecalis) είναι επίσης ανθεκτικά στην κεφτριαξόνη.
Gram-αρνητικό:
Aeromonas spp., Alcaligenes spp., Branhamella catarrhalis, Citrobacter spp., Enterobacter spp. (Ορισμένα ανθεκτικά στελέχη), Escherichia coli, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella spp. (Συμπεριλαμβανομένου Kl. Pneumoniae), Moraxella spp., Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, meningitidis Neisseria, shigelloides Plesiomonas, mirabilis Proteus, Proteus vulgaris, Providencia spp., Pseudomonas aeruginosa (μερικά ανθεκτικά στελέχη), Salmonella spp. (συμπεριλαμβανομένου του S. typhi), Serratia spp. (συμπεριλαμβανομένων των S. marcescens), Shigella spp., Vibrio spp. (συμπεριλαμβανομένου του V. cholerae), Yersinia spp. (συμπεριλαμβανομένου του Y. enterocolitica)
Σημείωση: Πολλά στελέχη αυτών των μικροοργανισμών, η οποία με την παρουσία άλλων αντιβιοτικών, όπως πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, αμινογλυκοσίδες και πρώτες γενεές, πολλαπλασιάζονται σταθερά ευαίσθητους στην κεφτριαξόνη. Το Treponema pallidum είναι ευαίσθητο στην κεφτριαξόνη τόσο in vitro όσο και σε μελέτες σε ζώα. Σύμφωνα με κλινικά δεδομένα στην πρωτογενή και δευτερογενή σύφιλη, η Ceftriaxone έχει δείξει καλή αποτελεσματικότητα.
Αναερόβια παθογόνα:
Bacteroides spp. (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων στελεχών του Β. fragilis), Clostridium spp. (συμπεριλαμβανομένου του CI. difficile), Fusobacterium spp. (εκτός του F. mostiferum, F. varium), Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.
Σημείωση: Μερικά στελέχη πολλών Bacteroides spp. (για παράδειγμα, Β. fragilis), παράγοντας β-λακταμάση, ανθεκτική στην κεφτριαξόνη. Για να προσδιοριστεί η ευαισθησία των μικροοργανισμών, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν δίσκοι που περιέχουν ceftriaxone, όπως έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα στελέχη παθογόνων μπορούν να είναι ανθεκτικά σε κλασικές κεφαλοσπορίνες in vitro.

Φαρμακοκινητική:
Όταν χορηγείται παρεντερικώς, η κεφτριαξόνη διεισδύει καλά στους ιστούς και τα σωματικά υγρά. Σε υγιή ενήλικα άτομα, η κεφτριαξόνη χαρακτηρίζεται από μακρά, περίπου 8 ώρες, ημιζωή. Οι περιοχές κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης - ο χρόνος στον ορό με ενδοφλέβια και ενδομυϊκή χορήγηση συμπίπτουν. Αυτό σημαίνει ότι η βιοδιαθεσιμότητα της κεφτριαξόνης όταν χορηγείται ενδομυϊκά είναι 100%. Όταν χορηγείται ενδοφλεβίως, η κεφτριαξόνη διαχέεται γρήγορα στο διάμεσο υγρό, όπου διατηρεί τη βακτηριοκτόνο δράση του έναντι των παθογόνων που είναι ευαίσθητα σε αυτό για 24 ώρες.
Ο χρόνος ημίσειας ζωής σε υγιή ενήλικα άτομα είναι περίπου 8 ώρες. Στα νεογέννητα έως 8 ημέρες και στους ηλικιωμένους άνω των 75 ετών, ο μέσος χρόνος ημιζωής είναι περίπου διπλάσιος. Σε ενήλικες, το 50-60% της κεφτριαξόνης απεκκρίνεται με αμετάβλητη μορφή με τα ούρα και το 40-50% αποβάλλεται επίσης σε μη μεταβληθείσα μορφή με χολή. Υπό την επίδραση της εντερικής χλωρίδας, η κεφτριαξόνη μετατρέπεται σε ανενεργό μεταβολίτη. Στα νεογνά, περίπου το 70% της χορηγούμενης δόσης απεκκρίνεται από τα νεφρά. Σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας ή ηπατικής νόσου σε ενήλικες, η φαρμακοκινητική της κεφτριαξόνης σχεδόν δεν αλλάζει, η εξάμηνη εξάλειψη παρατείνεται ελαφρά. Εάν η λειτουργία των νεφρών είναι μειωμένη, η απέκκριση στη χολή αυξάνεται και εάν υπάρχει παθολογία του ήπατος, ενισχύεται η απέκκριση της κεφτριαξόνης από τα νεφρά.
Η κεφτριαξόνη δεσμεύεται αντιστρεπτά με τη λευκωματίνη, και αυτή η σύνδεση είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τη συγκέντρωση της, για παράδειγμα, σε συγκέντρωση στον ορό του αίματος του φαρμάκου είναι μικρότερη από 100 mg / l κεφτριαξόνη σύνδεση με τις πρωτεΐνες του 95% και σε μία συγκέντρωση των 300 mg / l - μόνο 85%. Λόγω της μικρότερης περιεκτικότητας λευκωματίνης στο ενδιάμεσο υγρό, η συγκέντρωση της κεφτριαξόνης σε αυτήν είναι υψηλότερη από ό, τι στον ορό του αίματος.
Διείσδυση στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό: Σε βρέφη και παιδιά με φλεγμονή του κεφτριαξόνης μηνίγγων διεισδύει στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ενώ στην περίπτωση της βακτηριακής μηνιγγίτιδας στο μέσο όρο 17% της συγκέντρωσης του φαρμάκου στον ορό του αίματος διαχέεται εντός του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, η οποία είναι περίπου 4 φορές περισσότερο παρά με ασηπτική μηνιγγίτιδα. 24 ώρες μετά την ενδοφλέβια χορήγηση κεφτριαξόνης σε δόση 50-100 mg / kg σωματικού βάρους, η συγκέντρωση στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό υπερβαίνει τα 1,4 mg / l. Σε ενήλικες ασθενείς με μηνιγγίτιδα μέσω 2-25 ώρες μετά τη χορήγηση της κεφτριαξόνης 50 mg / kg σωματικού βάρους συγκέντρωση της κεφτριαξόνης επανειλημμένα καταθλιπτικό υπερβαίνει την ελάχιστη δόση απαραίτητη για την καταστολή των παθογόνων πιο συχνά προκαλώντας μηνιγγίτιδα.

Κεφτριαξόνη: οδηγίες χρήσης

Σύνθεση

Περιγραφή

Ενδείξεις χρήσης

Βακτηριακές λοιμώξεις που προκαλούνται από ευαίσθητους μικροοργανισμούς: λοιμώξεις των κοιλιακών οργάνων (περιτονίτιδα, φλεγμονώδεις νόσοι του γαστρεντερικού σωλήνα, χολική οδός, συμπεριλαμβανομένης της χολαγγειίτιδας, εμφύσημα της χοληδόχου κύστης), ασθένειες της ανώτερης και κατώτερης αναπνευστικής οδού (συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας, πνευμονικό απόστημα, υπεζωκότα), λοιμώξεις των οστών, αρθρώσεων, δέρματος και μαλακών ιστών, ουρογεννητική ζώνη (συμπεριλαμβανομένης της γονόρροιας, πυελονεφρίτιδα), βακτηριακή μηνιγγίτιδα και ενδοκαρδίτιδα, σηψαιμία, μολυσμένα τραύματα και εγκαύματα, μαλακό chancre και σύφιλη, βόριο reliosis), τυφοειδής πυρετός, σαλμονέλωση και μεταφορά σαλμονέλας.

Πρόληψη των μετεγχειρητικών λοιμώξεων.

Μολυσματικές ασθένειες σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα.

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία (συμπεριλαμβανομένων και σε άλλες κεφαλοσπορίνες, πενικιλλίνες, καρβαπενέμες), υπερχολερυθριναιμία σε νεογέννητα, νεογνά που παρουσιάζουν ενδοφλέβια χορήγηση διαλυμάτων που περιέχουν ασβέστιο.

Πρόωρα νεογνά, νεφρική και / ή ηπατική ανεπάρκεια, ελκώδης κολίτιδα, εντερίτιδα ή κολίτιδα που σχετίζεται με τη χρήση αντιβακτηριακών φαρμάκων, εγκυμοσύνη, γαλουχία.

Δοσολογία και χορήγηση

Εισάγετε ενδοφλέβια (iv) και ενδομυϊκά (v / m). Για τους ενήλικες και τα παιδιά άνω των 12 ετών, η αρχική ημερήσια δόση (ανάλογα με τον τύπο και τη σοβαρότητα της λοίμωξης) είναι 1 έως 2 g μία φορά την ημέρα ή 0,5 έως 1,0 g κάθε 12 ώρες (2 φορές την ημέρα), η ημερήσια δόση δεν είναι πρέπει να υπερβαίνει τα 4 g.

Όταν η μη-επιπλεγμένη γονόρροια - ενδομυϊκά μια φορά, 0,25 g

Για την πρόληψη των μετεγχειρητικών επιπλοκών - μία φορά, 1-2 g (ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου μόλυνσης) για 30-90 λεπτά πριν από την επέμβαση. Όταν οι λειτουργίες στο κόλον και στο ορθό συνιστούν επιπλέον χορήγηση του φαρμάκου από την ομάδα των 5-νιτροϊμιδαζολών.

Με μέση ωτίτιδα - ενδομυϊκά, μία φορά, 50 mg / kg, όχι περισσότερο από 1 g.

Για τα νεογνά (έως 2 εβδομάδες) - 20 - 50 mg / kg / ημέρα. Για βρέφη και παιδιά ηλικίας έως 12 ετών, η ημερήσια δόση είναι 20-80 mg / kg. Σε παιδιά βάρους 50 κιλών και άνω, χρησιμοποιούνται δόσεις για ενήλικες.

Με βακτηριακή μηνιγγίτιδα σε βρέφη και μικρά παιδιά - 100 mg / kg (αλλά όχι περισσότερο από 4 g) 1 φορά την ημέρα. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τον παθογόνο και μπορεί να κυμαίνεται από 4 ημέρες για το Neisseria meningitidis έως 10-14 ημέρες για τα ευαίσθητα στελέχη Enterobacteriaceae.

Παιδιά με λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών - σε ημερήσια δόση 50 - 75 mg / kg μία φορά την ημέρα ή 25 - 37,5 mg / kg κάθε 12 ώρες, όχι περισσότερο από 2 g / ημέρα. Σε σοβαρές λοιμώξεις άλλων τοποθεσιών - 25 - 37,5 mg / kg κάθε 12 ώρες, όχι περισσότερο από 2 g / ημέρα.

Ασθενείς με χρόνια αναπροσαρμογή της δόσης νεφρικής ανεπάρκειας απαιτείται μόνο όταν η CC είναι κάτω από 10 ml / min. Στην περίπτωση αυτή, η ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 g.

Σε ασθενείς με νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια, η ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 g χωρίς να προσδιορίζεται η συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα του αίματος.

Η θεραπεία με ceftriaxone θα πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον 2 ακόμη ημέρες αφού εξαφανιστούν τα συμπτώματα και τα σημάδια της λοίμωξης. Η πορεία της θεραπείας είναι συνήθως 4-14 ημέρες. με περίπλοκες μολύνσεις, μπορεί να απαιτείται μεγαλύτερη χορήγηση. Η πορεία της θεραπείας για λοιμώξεις που προκαλούνται από Streptococcus pyogenes πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ημέρες.

Κανόνες για την προετοιμασία και εισαγωγή των λύσεων: θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο πρόσφατα παρασκευασμένα διαλύματα. Για ενδομυϊκή χορήγηση, 0,5 g του φαρμάκου διαλύονται σε 2 ml και 1 g σε 3,5 ml διαλύματος 1% λιδοκαΐνης. Συνιστάται να εισαγάγετε όχι περισσότερο από 1 g σε ένα γλουτό.

Για ενδοφλέβια ένεση διαλύονται 0,25 ή 0,5 g σε 5 ml και 1 g σε 10 ml ενέσιμου νερού. Εισάγετε αργά / αργά (2 - 4 λεπτά).

Για IV εγχύσεις διαλύονται 2 g σε 40 ml διαλύματος που δεν περιέχει ασβέστιο (διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,9%, διάλυμα 5-10% δεξτρόζης (γλυκόζης)). Δόσεις των 50 mg / kg και άνω θα πρέπει να χορηγούνται ενδοφλεβίως εντός 30 λεπτών.

Παρενέργειες

Αλλεργικές αντιδράσεις: εξάνθημα, κνησμός, πυρετός ή ρίγη.

Τοπικές αντιδράσεις: πόνος στο σημείο της ένεσης.

Από το νευρικό σύστημα: πονοκέφαλος, ζάλη.

Από το ουροποιητικό σύστημα: ολιγουρία.

Από την πλευρά του πεπτικού συστήματος: ναυτία, έμετος, διαταραχή της γεύσης, μετεωρισμός, στοματίτιδα, γλωσσίτιδα, διάρροια, ψευδομεμβρανική εντεροκολίτιδα, η ψευδο-χολολιθίαση της χοληδόχου κύστης (σύνδρομο "λάσπης"), η καντιντίαση και η άλλη υπερφίνδυνη.

Από την πλευρά των οργάνων που σχηματίζουν αίμα: αναιμία (συμπεριλαμβανομένης της αιμολυτικής), λευκοπενία, λευκοκυττάρωση, λεμφοπενία, ουδετεροπενία, κοκκιοκυτταροπενία, θρομβοκυτοπενία, θρομβοκυττάρωση, βασεοφιλία, αιματουρία. ρινική αιμορραγία.

Εργαστηριακοί δείκτες: αύξηση (μείωση) του χρόνου προθρομβίνης, αυξημένη δραστηριότητα των ηπατικών τρανσαμινασών και αλκαλικής φωσφατάσης, υπερχολερυθριναιμία, υπερκαταριναιμιναιμία, αυξημένη συγκέντρωση ουρίας, γλυκοζουρία.

Άλλες: αυξημένη εφίδρωση, "παλίρροια" αίματος.

Υπερδοσολογία

Αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα

Φαρμακευτικά ασύμβατα με την αμσακρίνη, τη βανκομυκίνη, την φλουκοναζόλη και τις αμινογλυκοσίδες.

Τα βακτηριοστατικά αντιβιοτικά μειώνουν το βακτηριοκτόνο αποτέλεσμα της κεφτριαξόνης.

Ο in vitro ανταγωνισμός μεταξύ χλωραμφενικόλης και κεφτριαξόνης ανιχνεύθηκε.

Με την ταυτόχρονη χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και άλλων αναστολέων της συσσωμάτωσης αιμοπεταλίων αυξάνεται η πιθανότητα αιμορραγίας.

Το Ceftricson μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της ορμονικής αντισύλληψης. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με κεφτριαξόνη και για ένα μήνα μετά τη θεραπεία, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρόσθετες μη ορμονικές μέθοδοι αντισύλληψης.

Με την ταυτόχρονη χρήση της κεφτριαξόνης σε υψηλές δόσεις και ισχυρών διουρητικών (για παράδειγμα, φουροσεμίδη), δεν παρατηρήθηκε νεφρική δυσλειτουργία.

Το probenecid δεν επηρεάζει την αποβολή της κεφτριαξόνης.

Φαρμακευτικά ασύμβατα με διαλύματα που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά.

Τα διαλύματα που περιέχουν ασβέστιο (όπως το διάλυμα Ringer ή Hartman) δεν επιτρέπεται να αραιώνουν την κεφτριαξόνη. Το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό αδιάλυτων ενώσεων. Η κεφτριαξόνη και τα παρεντερικά διατροφικά διαλύματα που περιέχουν ασβέστιο δεν πρέπει να αναμειγνύονται ή να χορηγούνται ταυτόχρονα στους ασθενείς ανεξάρτητα από την ηλικία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαφορετικών συστημάτων για ενδοφλέβια χορήγηση.

Χαρακτηριστικά εφαρμογής

Όταν συνδυάζεται η νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση πρέπει να καθορίζουν τακτικά τη συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα.

Με τη μακροχρόνια θεραπεία, είναι απαραίτητο να παρακολουθείται τακτικά η εικόνα του περιφερικού αίματος, δείκτες της λειτουργικής κατάστασης του ήπατος και των νεφρών.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, με την υπερηχογραφική εξέταση της χοληδόχου κύστης, υπάρχουν συσπάσεις που εξαφανίζονται μετά τη διακοπή της θεραπείας. Ακόμη και αν αυτό το φαινόμενο συνοδεύεται από πόνο στο σωστό υποχονδρίδιο, συνιστάται η συνέχιση της συνταγογράφησης του αντιβιοτικού και η συμπτωματική θεραπεία.

Η χρήση της αιθανόλης μετά τη χορήγηση της κεφτριαξόνης δεν συνοδεύεται από μια αντίδραση τύπου δισουλφιράμης. Η κεφτριαξόνη δεν περιέχει ομάδα Ν-μεθυλοθειο-τετραζολίου, η οποία μπορεί να προκαλέσει δυσανεξία στην αιθανόλη, η οποία είναι εγγενής σε ορισμένες άλλες κεφαλοσπορίνες.

Κατά τη θεραπεία της κεφτριαξόνης, μπορούν να παρατηρηθούν ψευδώς θετικά αποτελέσματα της δοκιμής Coombs, δείγματα για γαλακτοζαιμία και γλυκόζη ούρων (συνιστάται η γλυκοσουλίνη να προσδιορίζεται μόνο με την ενζυματική μέθοδο).

Τα πρόσφατα παρασκευασμένα διαλύματα κεφτριαξόνης είναι φυσικά και χημικά σταθερά για 6 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου.

Οι ηλικιωμένοι και οι εξασθενημένοι ασθενείς μπορεί να απαιτήσουν το διορισμό της βιταμίνης Κ.

Τα διαλύματα που περιέχουν κεφτριαξόνη και ασβέστιο μπορούν να χορηγηθούν σε ασθενείς οποιασδήποτε ηλικιακής ομάδας, σε παιδιά ηλικίας άνω των 28 ημερών διαδοχικά με διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι η γραμμή έγχυσης του καθετήρα ξεπλένεται διεξοδικά μεταξύ των δόσεων με ένα συμβατό διάλυμα.

Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας

Η κεφτριαξόνη διεισδύει στο φράγμα του πλακούντα. Σε πειραματικές μελέτες σε ζώα δεν ανιχνεύθηκαν τερατογόνες και εμβρυοτοξικές επιδράσεις της κεφτριαξόνης, αλλά η ασφάλεια της κεφτριαξόνης σε έγκυες γυναίκες δεν έχει τεκμηριωθεί. Η κεφτριαξόνη μπορεί να συνταγογραφείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνο κάτω από αυστηρές ενδείξεις.

Σε χαμηλές συγκεντρώσεις, η κεφτριαξόνη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Κατά τη συνταγογράφηση κατά τη διάρκεια της γαλουχίας (θηλασμός) πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα.

Επιρροή στην ικανότητα οδήγησης και εργασίας με κινούμενους μηχανισμούς

Η κεφτριαξόνη μπορεί να προκαλέσει ζάλη, έτσι κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά την οδήγηση οχημάτων και τη μετακίνηση μηχανημάτων.

Ceftriaxone (αντιβιοτικό): περιγραφή του φαρμάκου και θεραπευτική δράση

Λίγοι γνωρίζουν ότι η αύξηση της διάρκειας ζωής του ανθρώπου συνδέεται άμεσα με την εφεύρεση των αντιβιοτικών.

Οι περισσότερες από τις σοβαρές παθολογίες μειώθηκαν λόγω της χρήσης αυτής της ομάδας φαρμάκων. Ωστόσο, τα παθογόνα δεν κοιμούνται. Έχουν μάθει να προσαρμόζονται στη δράση των αντιβακτηριακών φαρμάκων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιστήμονες δεν σταματούν σε αυτό που έχει επιτευχθεί, δεν σταματούν να διεξάγουν έρευνα και να εφεύρουν νέα φάρμακα που βοηθούν στη θεραπεία μιας ευρείας ποικιλίας ασθενειών.

Οι κεφαλοσπορίνες είναι μια νέα γενιά αντιβακτηριακών φαρμάκων. Ένας από τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους αντιπροσώπους αυτής της ομάδας είναι η κεφτριαξόνη (ένα αντιβιοτικό). Το φάρμακο προορίζεται για θεραπεία σε νοσοκομείο. Στο σπίτι, ειδικά εάν ένα άτομο δεν έχει ιατρική εκπαίδευση, δεν συνιστάται η χρήση του εργαλείου.

Η κεφτριαξόνη είναι αντιβακτηριδιακός παράγοντας ευρείας φάσης 3ης γενιάς κεφαλοσπορίνης. Το φάρμακο είναι αποτελεσματικό εναντίον αερόβιων και αναερόβιων αρνητικών κατά gram και αρνητικών κατά Gram μικροοργανισμών. Το εργαλείο προορίζεται αποκλειστικά για παρεντερική χρήση (με ένεση ενδομυϊκά ή ενδοφλεβίως).

Το φάρμακο έχει έντονες βακτηριοκτόνες ιδιότητες. Η δράση του αντιβιοτικού Ceftriaxone εξασφαλίζεται με την αναστολή των κυττάρων των βακτηρίων και άλλων παθογόνων.

Το φάρμακο συνταγογραφείται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Αποτελεσματικό αντιβιοτικό στη θεραπεία παθολογιών φλεγμονώδους και μολυσματικής φύσης, ιδιαίτερα σε ιγμορίτιδα, βρογχίτιδα, αμυγδαλίτιδα και πνευμονία. Ωστόσο, δεν συνιστάται η χρήση του χωρίς τη γνώση ενός ειδικού. Οι ανασκοπήσεις του φαρμάκου και του θεραπευτικού του αποτελέσματος είναι ως επί το πλείστον θετικές, αφού το φάρμακο είναι αποτελεσματικό και, επιπλέον, πωλείται σε πολύ προσιτή τιμή.

Το αντιβιοτικό Ceftriaxone σύμφωνα με τις οδηγίες έχει υψηλή ικανότητα διείσδυσης, οπότε για θεραπεία είναι αρκετό να το εφαρμόσετε μία φορά την ημέρα. Μετά από μία ή δύο ώρες μετά την εφαρμογή του παράγοντα, παρατηρείται η υψηλότερη περιεκτικότητα του παράγοντα στο αίμα. Με την εισαγωγή του φαρμάκου ενδομυϊκά, υπάρχει πλήρης απορρόφηση του φαρμάκου από το σώμα.

Με την εισαγωγή του μέσου ενδοφλέβια, η υψηλότερη περιεκτικότητα της σύνθεσης στο αίμα παρατηρείται μετά από μία ώρα. Το αντιβιοτικό κεφτριαξόνης μετά τη χορήγηση συσσωρεύεται στο σώμα σε μεγάλες ποσότητες και παραμένει σε αυτό το επίπεδο καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τα μέσα παράγονται αποκλειστικά σε σκόνη. Το ενεργό συστατικό του φαρμάκου είναι η κεφτριαξόνη. Η κόνις μπορεί να αραιωθεί με λιδοκαΐνη και με νερό για ένεση.

Για ποιο λόγο συνταγογραφούνται ενέσεις Ceftriaxone: ενδείξεις και αντενδείξεις, δοσολογία

Το φάρμακο είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση φλεγμονωδών και μολυσματικών ασθενειών. Για να διορίσει έναν πράκτορα μπορεί μόνο ο θεράπων ιατρός. Επιπλέον, οι ενέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

Πολλοί ενδιαφέρονται για το ερώτημα: "Γιατί χορηγούνται οι ενέσεις Ceftriaxone;"

Το φάρμακο είναι αποτελεσματικό σε:

 • λοιμώξεις από πληγές.
 • μηνιγγίτιδα;
 • σήψη;
 • μολυσματικές παθολογίες του δέρματος, των οστών και των αρθρώσεων.
 • γονόρροια;
 • χολαγγειίτιδα.
 • σαλμονέλωση;
 • πνευμονία;
 • βρογχίτιδα.
 • ενδοκαρδίτιδα;
 • Ασθένεια Lyme;
 • σύφιλη;
 • τυφοειδής πυρετός.

Το φάρμακο είναι καλά ανεκτό από τους ασθενείς. Οι παρενέργειες είναι σπάνιες. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν χορηγούνται ενέσεις Ceftriaxone. Μην χρησιμοποιείτε το φάρμακο για τη θεραπεία ατόμων με ατομική δυσανεξία, σοβαρές παθολογίες του ήπατος και των νεφρών, ελκώδη κολίτιδα, εντερίτιδα. Δεν χορηγείται φαρμακευτική αγωγή σε μωρά με υπερχολερυθριναιμία.

Η κεφτριαξόνη συνταγογραφείται με τη μέγιστη προσοχή στις γυναίκες που φέρουν το έμβρυο και το θηλασμό, καθώς και τα μικρά παιδιά και μόνο όταν το αναμενόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα υπερβαίνει την πιθανότητα εμφάνισης δυσμενών επιπτώσεων.

Οι ενέσεις κεφτριαξόνης επίσης δεν συνταγογραφούνται στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, καθώς σχηματίζονται εμβρυικά όργανα και συστήματα αυτή τη στιγμή. Η χρήση του φαρμάκου στα πρώιμα στάδια της κύησης είναι γεμάτη με διάφορες βλάβες στην ανάπτυξη του παιδιού.

Η ακατάλληλη χρήση του φαρμάκου, η ακατάλληλη αραίωση ή κατάχρηση της Ceftriaxone είναι γεμάτη με την εμφάνιση:

 • πυρετό και ρίγη?
 • βρογχόσπασμο;
 • δερματικά εξανθήματα.
 • κνησμός;
 • αναφυλακτικό σοκ.
 • αναιμία;
 • μετεωρισμός.
 • διαταραχές σκαμνί ·
 • επιγαστρικό άλγος.
 • ναυτία;
 • εμετός.
 • δισβακτηρίωση;
 • ανουρία.
 • ολιγουρία.
 • πόνο κατά μήκος της φλέβας ή στο σημείο της ένεσης.
 • φλεβίτιδα.
 • ρινική αιμορραγία.
 • προ-ασυνείδητες καταστάσεις.
 • πονοκεφάλους.
 • καντιντίαση.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση αλκοολούχων ποτών. Η αποδοχή αλκοολούχων ποτών είναι γεμάτη με σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης και του εντερικού σπασμού.

Το φάρμακο παράγεται αποκλειστικά σε μορφή σκόνης. Η φόρμα δισκίου Ceftriaxone δεν υπάρχει. Για ενδομυϊκή ένεση, πρέπει να αραιωθεί με λιδοκαΐνη και για ενδοφλέβια χορήγηση με ύδωρ για ένεση.

Εάν χρειάζεται να κάνετε μια λύση για ενδομυϊκή ένεση, 500 mg του φαρμάκου πρέπει να αραιωθούν σε διάλυμα λιδοκαΐνης 1%, σε δύο χιλιοστόλιτρα. Για ενδοφλέβια χορήγηση, είναι απαραίτητο να αραιωθούν 500 mg του παράγοντα σε 5 ml ύδατος για ένεση. Το φρέσκο ​​διάλυμα παραμένει σταθερό και αποτελεσματικό για έξι ώρες.

Ο παράγοντας συνταγογραφείται στις ακόλουθες δόσεις:

 • ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των δώδεκα ετών - 1 mg ημερησίως. Σε σοβαρές λοιμώδεις διεργασίες, η ημερήσια δόση διπλασιάζεται.
 • τα νεογνά έως δύο εβδομάδες έχουν συνταγογραφήσει τη χρήση 20-50 mg ανά kg βάρους ημερησίως.
 • Βρέφη και παιδιά κάτω των 12 ετών συνταγογραφούνται 20-80 mg σκόνης ανά κιλό σωματικού βάρους μία φορά την ημέρα.
 • ένα παιδί βάρους άνω των 50 kg συνταγογραφείται σε δόση ενηλίκου.

Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη επιπλοκών μετά από χειρουργική παρέμβαση, η χορήγηση ενός χιλιοστογράμματος του παράγοντα συνταγογραφείται πριν από τη χειρουργική παρέμβαση.

Η δόση του φαρμάκου επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη την παθολογία και τη σοβαρότητα της. Μερικές φορές, για παράδειγμα, με τη γονόρροια, αρκεί μία μόνο ένεση - 250 mg. Με τη θεραπεία με σύφιλη, η διάρκεια της πορείας εξαρτάται από το στάδιο της νόσου. Η μέση διάρκεια του μαθήματος είναι από δύο εβδομάδες έως ένα και μισό μήνα.

Η διάρκεια της πορείας σε άλλες παθολογίες είναι κατά μέσο όρο μισό μήνα.

Η πρώτη ένεση φαρμάκου με λιδοκαΐνη πρέπει να πραγματοποιείται με τη μέγιστη προσοχή, καθώς το αναισθητικό μπορεί να προκαλέσει ισχυρή αλλεργική αντίδραση. Πριν προχωρήσετε στη θεραπεία, είναι απαραίτητο να κάνετε μια εξέταση. Μια μικρή λύση, περίπου 0,5 ml, πρέπει να εισάγετε ενδομυϊκά και να περιμένετε μισή ώρα. Εάν δεν υπάρχουν αρνητικές εκδηλώσεις, είναι απαραίτητο να ενεθεί το υπόλοιπο φάρμακο σε άλλο γλουτό.

Ο ασφαλέστερος τρόπος για να δοκιμάσετε την ευαισθησία του φαρμάκου είναι να εκτελέσετε μια δοκιμή αποτοξίνωσης. Στο εσωτερικό του αντιβραχίου, γίνονται μερικά σημάδια γρατσουνίσματος με ένα αναδευτήρα. Έβαλαν μια λύση σε αυτά, κυριολεκτικά μερικές σταγόνες. Το αποτέλεσμα αξιολογείται μετά από μερικά λεπτά. Εάν δεν υπάρχει σοβαρή ερυθρότητα και οίδημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φάρμακο.

Μην χρησιμοποιείτε το φάρμακο χωρίς τη γνώση ενός ειδικού. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε γιατί χορηγείται Ceftriaxone. Λεπτομερείς πληροφορίες καθορίζονται στις οδηγίες.

Το φάρμακο έχει πολλά ανάλογα, ο γιατρός μπορεί να αντικαταστήσει την Ceftriaxone με τα ακόλουθα μέσα:

 • Megion;
 • Forcef;
 • Ceftron;
 • Novosef;
 • Triaxone;
 • Loraxon;
 • Hazaran;
 • Medaxone;
 • Rocephin;
 • Βιοτραξόνη.

Οδηγίες χρήσης ενέσεων Ceftriaxone και παρενέργειες του αντιβιοτικού

Η κεφτριαξόνη είναι ένα χαμηλής τοξικό αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται μόνο για ενέσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Είναι εύκολα ανεκτό από τους ασθενείς και συχνά συνταγογραφείται για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων.

Σύνθεση κεφτριαξόνης και δραστική ουσία

Το φάρμακο μπορεί να αγοραστεί στο φαρμακείο με ιατρική συνταγή. Ταυτόχρονα, δεν γνωρίζει όλοι ποια ομάδα αντιβιοτικών ανήκει στην Ceftriaxone - είναι ένα εργαλείο τρίτης γενιάς, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ενδομυϊκά ή ενδοφλεβίως. Στην πώληση υπάρχουν αμπούλες των 500, 1000 και 2000 χιλιοστογράμμων.

Φάρμακο απελευθέρωσης μορφής - σκόνη

Το φάρμακο αναπτύσσεται με τη μορφή άλατος νατρίου. Το φάρμακο διεισδύει στα κύτταρα και στους ιστούς όλων των συστημάτων και έχει επιβλαβή επίδραση στα βακτηρίδια ακόμη και στο στάδιο της αναπαραγωγής τους. Η μέγιστη συγκέντρωση των δραστικών συστατικών σε ενδομυϊκές ενέσεις επιτυγχάνεται σε δύο έως τρεις ώρες και σε ενδοφλέβια μέσα σε λίγα λεπτά. Το φάρμακο απεκκρίνεται αργά, οπότε η ένεση γίνεται μόνο μία φορά την ημέρα. Η περιγραφή στα λατινικά δείχνει την ονομασία Ceftriaxone - Ceftriaxoni, η μορφή απελευθέρωσης - σκόνη, η οποία χρησιμοποιείται στην παρασκευή θεραπευτικού διαλύματος. Το φάρμακο παρουσιάζεται σε διαφανή γυάλινα φιαλίδια συσκευασμένα σε κουτί. Στα φαρμακεία, μπορείτε να βρείτε το φάρμακο Ceftriaxone Rads και Leksvm, το οποίο συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης με λεπτομερή περιγραφή όλων των ιδιοτήτων του φαρμάκου.

Ceftriaxone - ενδείξεις χρήσης και συνιστώμενη θεραπεία

Το φάρμακο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και μόνο στο νοσοκομείο. Ενδείκνυται για τη θεραπεία παθολογιών όπως:

 • εσωτερικές και κοινοτικές λοιμώξεις.
 • ωτίτιδα, πνευμονία, βρογχίτιδα, απόστημα πνεύμονα.
 • ασθένειες του ουρογεννητικού συστήματος - πυελονεφρίτιδα, προστατίτιδα, ορχίτιδα, με κυστίτιδα, η κεφτριαξόνη συνταγογραφείται επίσης σε αμπούλες.
 • διαταραχές της πεπτικής οδού - φλεγμονή του εντέρου, περιτονίτιδα κ.λπ.
 • οστεομυελίτιδα και αρθρίτιδα.
 • μηνιγγίτιδα;
 • μολυσματικές ασθένειες με εξασθενημένη ανοσία.
 • την παρουσία βαθιών εγκαυμάτων και μολυσμένων πληγών.

Το φάρμακο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο στο νοσοκομείο

Είναι δυνατό να συνταγογραφηθεί ένα αντιβιοτικό μόνο από έναν γιατρό μετά την αρχική εξέταση του ασθενούς και με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Η χρήση του προϊόντος χωρίς ραντεβού απαγορεύεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Αντενδείξεις

Πριν αραιώσετε την κεφτριαξόνη και την χρησιμοποιείτε για ενδομυϊκή χορήγηση, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τις υπάρχουσες αντενδείξεις. Απόλυτη απαγόρευση - μια αλλεργία στο φάρμακο. Επιπλέον, το φάρμακο δεν συνταγογραφείται στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης και οι μητέρες που θηλάζουν το μωρό. Η θεραπεία μπορεί να συνταγογραφηθεί για δυσλειτουργία του ήπατος ή των νεφρών, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταυτόχρονη ανεπάρκεια και των δύο οργάνων.

Η θεραπεία μπορεί να συνταγογραφηθεί για δυσλειτουργία του ήπατος ή των νεφρών, αλλά όχι μαζί αν τα δύο όργανα είναι ανεπαρκή.

Το αντιβιοτικό δεν επιτρέπεται στα πρόωρα βρέφη των οποίων η ηλικία δεν υπερβαίνει τις σαράντα μία εβδομάδες. Όσον αφορά τα νεογνά, η Ceftriaxone επιτρέπεται από τις πρώτες ημέρες, αλλά τις πρώτες δύο εβδομάδες μπορεί να απορριφθεί μόνο για λόγους υγείας, καθώς το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη πυρηνικού ίκτερου. Με τη θεραπεία με αντιβιοτικά, απαγορεύεται η ενδοφλέβια έγχυση διαλυμάτων με περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Μεταξύ των σχετικών αντενδείξεων μπορεί να παρατηρηθούν ασθένειες του αίματος που επηρεάζουν την πήξη του, εγκυμοσύνη μετά το πρώτο τρίμηνο, την περίοδο γαλουχίας.

Δοσολογία και Διοίκηση

Η κεφτριαξόνη προορίζεται για χορήγηση σε μυ ή φλέβα.

Η δόση σε κάθε περίπτωση επιλέγεται από τον ιατρό ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τη διάγνωση, την ηλικία και το βάρος του ασθενούς, την παρουσία επιπλοκών.

Το φάρμακο απελευθερώνεται 500-2000 χιλιοστόγραμμα μέχρι τρεις φορές την ημέρα. Για αραίωση χρησιμοποιείται ένα διάλυμα χλωριούχου νατρίου ή γλυκόζης. Όσον αφορά την ενδομυϊκή χορήγηση, μόνο η λιδοκαΐνη είναι κατάλληλη. Πώς να αραιωθεί το αντιβιοτικό Ceftriaxone με λιδοκαΐνη και νερό για ενέσεις και ενέσεις σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης; Τα περιεχόμενα του φιαλιδίου προστίθενται στον διαλύτη και αναταράσσονται καλά για να διαλυθούν όλοι οι κρύσταλλοι. Το τελικό προϊόν πρέπει να έχει ανοιχτόχρωμη κίτρινη απόχρωση.

Για ενδομυϊκή χρήση, μόνο η λιδοκαΐνη είναι κατάλληλη για λύση.

Τα νεογνά που ζυγίζουν περισσότερο από τεσσεράμισι χιλιόγραμμα έχουν συνταγογραφηθεί με ρυθμό από είκοσι έως τριάντα χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόγραμμο ημερησίως. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόση δεν υπερβαίνει τα πενήντα χιλιοστόγραμμα. Για ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των δώδεκα ετών, η δοσολογία του φαρμάκου Ceftriaxone φθάνει ένα έως δύο γραμμάρια ημερησίως, κατά προτίμηση μία φορά. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς δεν χρειάζεται να προσαρμόζουν τη δόση, αλλά πρέπει να παρακολουθείτε την αντίδραση του σώματος. Με την εμφάνιση παρενεργειών, είναι απαραίτητο να μειωθεί η δοσολογία ή να διακοπεί πλήρως η θεραπεία με Ceftriaxone.

Πώς να φυλάσσεται η κεφτριαξόνη 1-2 g

Το αντιβιοτικό πρέπει να παρασκευάζεται αμέσως πριν από τη χρήση. Απαγορεύεται να διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητά του. Είναι δυνατόν να αραιωθεί η κεφτριαξόνη και η προετοιμασία των ενέσεων, γράφεται στις οδηγίες χρήσης. Όμως, δυστυχώς, δεν το διαβάζουν όλοι οι ασθενείς. Για την προετοιμασία της λύσης είναι καλύτερα να επιλέξετε λιδοκαΐνη. Επίσης κατάλληλο φυσιολογικό ορό ή ειδικό ύδωρ για ένεση, αλλά η χρήση τους δεν συνιστάται. Το αντιβιοτικό είναι πολύ οδυνηρό, οπότε ο ασθενής απλά δεν είναι σε θέση να το αντέξει. Η λιδοκαΐνη είναι ένα τοπικό αναισθητικό που ανακουφίζει δυσάρεστα συμπτώματα.

Το εγχειρίδιο εξηγεί λεπτομερώς τον τρόπο αραίωσης της κεφτριαξόνης με λιδοκαΐνη και ύδωρ για ένεση σε ενήλικα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να διαλύσετε τα πεντακόσια χιλιοστόγραμμα του φαρμάκου σε δύο χιλιοστόλιτρα διαλύτη. Εάν η δόση είναι ένα γραμμάριο, θα χρειαστείτε τρια και μισή χιλιοστόλιτρα λιδοκαΐνης. Εάν το φάρμακο πρέπει να χορηγηθεί ενδοφλεβίως, το φάρμακο διαλύεται σε πέντε χιλιοστόλιτρα απεσταγμένου νερού. Μια δόση ενός γραμμαρίου αναμιγνύεται σε δέκα χιλιοστόλιτρα νερού. Το αντιβιοτικό πρέπει να χορηγείται πολύ αργά. Ο πίνακας δείχνει το σχήμα αραίωσης ενός διαλύματος δύο τοις εκατό λιδοκαΐνης:

Παρενέργειες

Εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα, το αντιβιοτικό μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες. Το κύριο είναι η αλλεργία. Εκδηλώνεται με τη μορφή κνίδωσης, εξάνθημα, κνησμό, δερματίτιδα, ρίγη, πρήξιμο. Ο πιο επικίνδυνος τύπος επιπλοκών είναι αναφυλακτικό σοκ, από τον οποίο ο ασθενής μπορεί να πεθάνει.

Εκτός από τις αλλεργίες, το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει διαταραχές του πεπτικού συστήματος. Αυτό μπορεί να είναι ναυτία, έμετος, στοματίτιδα, ηπατική ανεπάρκεια, αυξημένα επίπεδα ουρίας. Μερικοί ασθενείς παραπονιούνται για πονοκεφάλους. Στη θέση χορήγησης του αντιβιοτικού μπορεί να εμφανιστεί οίδημα, το οποίο προκαλεί πόνο. Εάν εντοπίσετε ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό για να αποκλείσετε την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών.

Χαρακτηριστικά του φαρμάκου

Πριν κάνετε μια ένεση, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες. Δείχνει τη δοσολογία του φαρμάκου, αλλά για τη σωστή χρήση του είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τις συστάσεις του θεράποντος ιατρού.

Σεφτριαξόνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας

Όταν μεταφέρετε ένα παιδί, το γυναικείο σώμα υπόκειται σε διάφορες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των μολυσματικών ασθενειών. Κατά την εγκυμοσύνη, η χρήση των κεφαλαίων θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Αλλά μερικές φορές υπάρχουν καταστάσεις όπου μια μόλυνση είναι πολύ πιο επικίνδυνη από τις επιπλοκές μετά από μια ασθένεια και τη χρήση ενός φαρμάκου. Η απόφαση σε μια τέτοια κατάσταση γίνεται από τον γυναικολόγο, ο οποίος πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις υπάρχουσες αντενδείξεις. Μια πλήρης απαγόρευση ισχύει για τους πρώτους μήνες, όταν σχηματίζονται όλα τα όργανα και τα συστήματα του εμβρύου.

Κατά την εγκυμοσύνη, είναι καλύτερο να μην χρησιμοποιείται

Κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, είναι ανεπιθύμητο να χρησιμοποιείται ένα αντιβιοτικό, αφού το φάρμακο μπορεί να περάσει από το γάλα στο νεογέννητο. Με την επείγουσα ανάγκη του παιδιού θα πρέπει να τροφοδοτήσει το μείγμα.

Ceftriaxone για παιδιά

Στην παιδική ηλικία, το φάρμακο έχει τις δικές του αποχρώσεις χρήσης. Είναι πολύ σημαντικό να τηρείτε αυστηρά την προκαθορισμένη δόση και τη διάρκεια της πορείας. Η καλύτερη επιλογή εάν οι ενέσεις θα γίνουν στο παιδί στο νοσοκομείο υπό την επίβλεψη ειδικών. Η ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 γραμμάρια.

Είναι απαραίτητο οι ενέσεις να γίνονται στο παιδί στο νοσοκομείο υπό την επίβλεψη ειδικών.

Εάν το βάρος του μωρού είναι μεγαλύτερο από πέντε έως δέκα κιλά, η διαδικασία εκτελείται με τη μορφή σταγονόμετρων για μισή ώρα. Η κεφτριαξόνη χορηγείται σε παιδιά σύμφωνα με τη διάγνωση και τη σοβαρότητα της νόσου. Η πορεία της θεραπείας καθορίζεται από τον παιδίατρο.

Ιατρική για τα ζώα

Οι οδηγίες χρήσης της Ceftriaxone έδειξαν ότι στην κτηνιατρική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βακτηριακές επιπλοκές που εμφανίζονται στα ζώα. Για ενέσεις, το φάρμακο αραιώνεται με ύδωρ για ένεση και λιδοκαΐνη, μετά από το οποίο ενίεται σε μυ ή υποδόρια. Ενδοφλέβια χορήγηση μέσω καθετήρα είναι επίσης δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση, η σκόνη πρέπει να εφαρμόζεται με αποστειρωμένο απεσταγμένο νερό.

Ένα άρρωστο ζώο ενίεται σε ένα μυ ή υποδόρια.

Η δοσολογία προσδιορίζεται σε χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόγραμμο βάρους και είναι:

 • μικρά ζώα - γατάκια - 0,16;
 • σκύλος και άλλα μεγάλα άτομα - μέχρι 50 ετών.

Αναλόγων

Το αντιβιοτικό έχει πολλά υποκατάστατα της δραστικής ουσίας. Μεταξύ των πιο διάσημων μπορεί να σημειωθεί:

 • Η κεφαλεξίνη είναι γενική και ανάλογη των δισκίων Ceftriaxone.
 • Megion;
 • Rocephin;
 • Cedex - Αναλογία κεφτριαξόνης σε εναιώρημα.

Το φάρμακο δεν παρέχεται με αναισθητικά συστατικά που προορίζονται για την αραίωση του. Φάρμακα όπως το Rocephin και το Rosin έχουν λιδοκαΐνη στη συσκευασία. Λόγω αυτού, είναι δυνατό όχι μόνο να εξοικονομηθούν χρήματα, αλλά και να απλοποιηθεί η διαδικασία χορήγησης φαρμάκων. Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτών των φαρμάκων είναι:

 1. Δεν χρειάζεται να αγοράζετε χωριστά διαλύτες.
 2. Μην διανέμετε λιδοκαΐνη, καθώς έχει ήδη την κατάλληλη δοσολογία. Για να χρησιμοποιήσετε το φάρμακο, αρκεί να διαλύσετε τη σκόνη και να κάνετε ένεση.

Πριν πίνετε αναλόγια των δισκίων Ceftriaxone, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ακόμα καλύτερα να μιλήσετε με το γιατρό σας.

Το φάρμακο θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά και σας επιτρέπει να θεραπεύετε γρήγορα χωρίς την εμφάνιση αρνητικών συμπτωμάτων και παθολογιών. Είναι τόσο ασφαλές ότι χορηγείται σε παιδιά και έγκυες γυναίκες, με εξαίρεση το πρώτο τρίμηνο. Οι ασθενείς αφήνουν μόνο θετική ανατροφοδότηση για την κεφτριαξόνη. Ήδη από την πρώτη μέρα της χρήσης έρχεται η ανακούφιση. Το κόστος του φαρμάκου είναι διαθέσιμο σε όλους, μπορείτε να το αγοράσετε σε οποιοδήποτε φαρμακείο, αλλά μόνο μετά από ιατρική συνταγή.

Ceftriaxone - οδηγίες χρήσης, μορφή απελευθέρωσης, σύνθεση, ενδείξεις, παρενέργειες, ανάλογα και τιμή

Τα σώματα μας καθημερινά απορροφούν ανεξάρτητα τις επιθέσεις εκατομμυρίων βακτηριδίων, αλλά όταν αποδυναμώνεται η ανοσία ή όταν αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες, σοβαρές λοιμώξεις, είναι απαραίτητο να στραφούν σε αντιβακτηριακούς παράγοντες. Πολύ συχνά, οι γιατροί συνταγογραφούν Ceftriaxone - ένα αποτελεσματικό φάρμακο κατά ορισμένων λοιμώξεων.

Σύνθεση και μορφή απελευθέρωσης

Η κεφτριαξόνη (Ceftriaxone) είναι μια κρυσταλλική λευκή ή κιτρινωπή σκόνη με ασθενή υγροσκοπικότητα. Το φάρμακο βρίσκεται σε γυάλινο φιαλίδιο 2, 1, 0,5 και 0,25 γραμμάρια. Σε άλλες μορφές (σιρόπι ή δισκία), το φάρμακο δεν είναι διαθέσιμο. Η σύνθεση του φαρμάκου στον πίνακα:

Αποστειρωμένο άλας νατρίου κεφτριαξόνης

Φαρμακοδυναμική και φαρμακοκινητική

Το βακτηριοκτόνο φάρμακο τρίτης γενεάς από την ομάδα Ceftriaxone της κεφαλοσπορίνης είναι ένα γενικό φάρμακο. Είναι ανθεκτικό στα περισσότερα μικρόβια β-λακταμάσης. Το φάρμακο είναι δραστικό έναντι στελεχών βακτηριοειδών, clostridium, enterobacter, enterococcus, moraxella, morganella, neisseria, parainfluenzae, πνευμονίας, σαλμονέλας, στρεπτόκοκκου, Pseudomonas bacillus, clostridium.

Το φάρμακο έχει εκατό τοις εκατό βιοδιαθεσιμότητα, φτάνει σε μέγιστη συγκέντρωση σε 2-3 ώρες, συνδέεται με πρωτεΐνες πλάσματος κατά 83-96%. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της δόσης για ενδομυϊκή ένεση είναι 5-8 ώρες, με ενδοφλέβια - 4-15 ώρες. Το φάρμακο βρίσκεται στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, οι φλεγμονώδεις μεμβράνες του εγκεφάλου, οι οποίες εκκρίνονται από τους νεφρούς, με χολή στο έντερο για αδρανοποίηση, δεν απεκκρίνονται με αιμοκάθαρση.

Ενδείξεις χρήσης

Οι οδηγίες του κατασκευαστή υποδεικνύουν ότι το φάρμακο συνταγογραφείται για την καταστολή παθογόνων βακτηριδίων, τρανσαμινασών, φωσφατασών και πενικιλλινασών που είναι ευαίσθητα σε αυτό. Οι ενέσεις και οι ενδοφλέβιες εγχύσεις συνταγογραφούνται για τη θεραπεία των ακόλουθων ασθενειών:

 • σήψη;
 • βακτηριακή μηνιγγίτιδα.
 • chancroid;
 • βρογχίτιδα, πνευμονία του υπεζωκότα,
 • ψευδο-χολολιθίαση;
 • στοματίτιδα;
 • περιτονίτιδα, εμφύσημα χοληδόχου κύστης, αγγειοχωλίτιδα,
 • λοιμώξεις του αρθρικού και οστικού ιστού, του δέρματος και των μαλακών ιστών, της ουρογεννητικής οδού (κυστίτιδα, πυελονεφρίτιδα, επιδιδυμίτιδα, προστατίτιδα, πυελίτιδα).
 • μολυσμένα τραύματα και εγκαύματα.
 • κροταφογναθική βορρηλίωση.
 • γλωσσίτιδα.
 • λοιμώξεις του τομέα της γναθοπροσωπικής
 • μη αποτελεσματική γονόρροια (αποτελεσματική για παθογόνα πενικιλλινάσης).
 • επιγλωττίτιδα;
 • βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα.
 • σαλμονέλωση;
 • candidosiscosis;
 • βακτηριακή σηψαιμία.
 • εξασθενημένη ανοσία.

Πώς να τσιμπήσουν την κεφτριαξόνη

Σε ορισμένες μορφές σύφιλης που προκαλούνται από το Treponema pallidum και όταν ο ασθενής έχει δυσανεξία σε πενικιλίνες, η Ceftriaxone χρησιμοποιείται για θεραπεία. Χορηγείται ενδομυϊκά ή ενδοφλεβίως, διεισδύει γρήγορα σε όργανα, υγρά και ιστούς, κατάλληλο για έγκυες γυναίκες. Το φάρμακο χορηγείται στον ασθενή μία φορά την ημέρα για πέντε ημέρες, με τον κύριο τύπο - 10 ημέρες, άλλες μορφές σύφιλης απαιτούν ενδομυϊκή χορήγηση του φαρμάκου για τρεις εβδομάδες.

Με μη κατανεμημένες μορφές νευροπυριτίου, 1-2 g του φαρμάκου χορηγούνται για 20 ημέρες στη σειρά, στα μεταγενέστερα στάδια, 1 g στην πορεία των 21 ημερών, μετά από ένα διάλειμμα 14 ημερών, και πάλι η θεραπεία διεξάγεται για 10 ημέρες. Σε οξεία γενικευμένη μηνιγγίτιδα, η συφιλητική μηνιγγειοεγκεφαλίτιδα χορηγείται έως και 5 g ημερησίως. Στη στηθάγχη, το φάρμακο εγχέεται με ενδοφλέβια ένεση σε φλέβα ή ενέσεις σε μυ. Οι περισσότεροι γιατροί προτιμούν ενδομυϊκές ενέσεις.

Σε παιδιά, η αμυγδαλίτιδα της Κεφτριαξόνης αντιμετωπίζεται μόνο σε περίπτωση οξείας εξέλιξης της νόσου, συνοδευόμενη από υπερφόρτωση και φλεγμονή. Όταν το φάρμακο της ιγμορίτιδας συνδυάζεται με βλεννολυτικά και αγγειοσυσταλτικά. Ο ασθενής ενίεται ενδομυϊκά με 0.5-1 g του φαρμάκου ανά ημέρα, αναμιγνύεται με λιδοκαΐνη ή νερό. Η διάρκεια της θεραπείας είναι 7 ημέρες.

Ceftriaxone ενδοφλεβίως

Η δοσολογία για ενδοφλέβιες ενέσεις ασθενών ηλικίας άνω των 12 ετών είναι 1-2 g του φαρμάκου την ημέρα. Το αντιβιοτικό, σύμφωνα με τις οδηγίες, χορηγείται μία ή κάθε 12 ώρες. Για σοβαρές περιπτώσεις ή λοιμώξεις που είναι μέτρια ευαίσθητες σε αυτό το φάρμακο, η δόση αυξάνεται στα 4 g ημερησίως. Για να αποφευχθεί η μόλυνση πριν από τις επεμβάσεις για 30-150 λεπτά, στον ασθενή χορηγούνται 1-2 g του φαρμάκου.

Για ενδοφλέβιες ενέσεις, 1 g του προϊόντος αραιώνεται με 10 ml αποστειρωμένου νερού, το προκύπτον υγρό εγχέεται αργά για τρία λεπτά. Η θεραπεία με έγχυση περιλαμβάνει τη χορήγηση Ceftriaxone για μισή ώρα. Για την παρασκευή ενός διαλύματος, 2 g σκόνης αναμιγνύονται με 40 ml 5 ή 10% δεξτρόζης, φυσιολογικού ορού, 5% φρουκτόζης. Απαγορεύεται να συνδυάσετε το εργαλείο με διαλύματα ασβεστίου.

Σεφτριαξόνη ενδομυϊκά

Οι οδηγίες χρήσης της Ceftriaxone υποδηλώνουν ότι μπορεί να χορηγηθεί ενδομυϊκά. Για παράδειγμα, με τη γονόρροια, συνιστάται μία μόνο ένεση 250 mg του φαρμάκου. Για ενήλικες και παιδιά, η δοσολογία είναι 50 mg / kg σωματικού βάρους. Με τη βακτηριακή μηνιγγίτιδα, η θεραπεία αρχίζει με μία μόνο ένεση των 100 mg / kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, αλλά όχι περισσότερο από 4 g την ημέρα. Η διάρκεια της θεραπείας είναι 4 ημέρες σε περίπτωση μόλυνσης με διπλόκοκκους ή neisserii, 10-14 ημέρες - με την ήττα των εντεροβακτηρίων.

Πώς να αραιώσετε το φάρμακο

Για την αραίωση του αντιβιοτικού, πάρτε 1 ή 2% διάλυμα λιδοκαΐνης ή νερού για ένεση. Σύμφωνα με τις οδηγίες, εάν χρησιμοποιείται νερό για την παρασκευή ενός ενδομυϊκού διαλύματος, τα πλάνα μπορούν να αισθανθούν πολύ οδυνηρά. Χρησιμοποιήστε στείρο υγρό μπορεί να είναι, εάν ο ασθενής έχει δυσανεξία στη λιδοκαΐνη. Η καλύτερη επιλογή για αναπαραγωγή είναι μια λύση κατά μίας χρήσης Lidocaine. Η σκόνη αναμειγνύεται σε μια σύριγγα, το υγρό που προκύπτει εγχύνεται αμέσως.

Πώς να αραιωθεί η κεφτριαξόνη για χορήγηση i / m

Για ενδομυϊκή ένεση, 0,5 g της σκόνης αραιώνονται σε 2 ml διαλύματος λιδοκαΐνης 1% (1 φύσιγγα). Σε άλλες δόσεις ανά 1 g προϊόντος λαμβάνετε 3,6 ml διαλύτη. Το τελικό διάλυμα συλλέγεται σε διαφορετικές σύριγγες. Σε κάθε γλουτό δεν πρέπει να πέσει περισσότερο από 1 g του φαρμάκου. Διαζευγμένη κεφτριαξόνη με λιδοκαΐνη, η οδηγία απαγορεύει την ενδοφλέβια χορήγηση.

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή του Novocain

Όταν αραιώνεται με Novocain, η αντιβιοτική δραστικότητα μπορεί να μειωθεί. Σύμφωνα με κριτικές των ασθενών και αυτές τις οδηγίες, η Lidocaine ανακουφίζει τον πόνο καλύτερα από το Novocain. Ένα άλλο μειονέκτημα της ανάμειξης του φαρμάκου με το Novocain είναι ότι ένα τέτοιο διάλυμα εντείνει τον πόνο. Κατά την προετοιμασία για 1 g σκόνης πάρτε 0,5 ml υγρού. Με μικρότερη ποσότητα διαλύματος, η σκόνη μπορεί να μην διαλύεται πλήρως, η βελόνα θα φράξει σε σβώλους.

Ceftriaxone με λιδοκαΐνη

Η κεφτριαξόνη, όπως αναφέρεται στις οδηγίες, μπορεί να αραιωθεί με 2% διάλυμα λιδοκαΐνης. Για να γίνει αυτό, πάρτε 1 g λυοφιλοποιημένου προϊόντος, 1,8 ml ύδατος για ένεση και 2% Lidocaine. Άλλες δοσολογίες: για 0,5 g σκόνης, 1,8 ml λιδοκαΐνης και 1,8 ml αποστειρωμένου νερού, ενώ 1,8 ml του προκύπτοντος διαλύματος λαμβάνεται για αραίωση. Για ανάμιξη 0,25 g, απαιτούνται 0,9 ml διαλύματος.

Ceftriaxone για παιδιά

Σύμφωνα με τις οδηγίες, η κεφτριαξόνη για παιδιά μπορεί να εφαρμοστεί από τις πρώτες εβδομάδες της ζωής. Μέχρι δύο εβδομάδες ηλικίας, το φάρμακο χορηγείται μία φορά την ημέρα σε δόση 20-50 mg / kg σωματικού βάρους ημερησίως, αλλά όχι περισσότερο από 50 mg / kg. Για βρέφη και έως 12 ετών, η ημερήσια δόση είναι 20-75 mg / kg σωματικού βάρους ανά ημέρα. Με το βάρος του παιδιού των 50 κιλών, δόθηκε δόση για ενήλικες. Συνδυασμοί με Novocain και Lidocaine απαγορεύονται για το παιδί, αφού το πρώτο μπορεί να οδηγήσει σε αναφυλακτικό σοκ και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σπασμούς και διαταραχές της καρδιάς. Για τα παιδιά, η σκόνη αραιώνεται μόνο με νερό.

Αίτηση για ζώα

Ένα αντιβιοτικό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία των ζώων. Η δοσολογία εξαρτάται από το βάρος, ίσο με 30-50 mg / kg σωματικού βάρους. Όταν χρησιμοποιείτε φιάλη 0,5 g, 1 ml 2% λιδοκαΐνης και 1 ml νερού (ή 2 ml 1% λιδοκαΐνης) ενίονται σε αυτό. Μετά από εντατική ανακίνηση μέχρι να διαλυθούν εντελώς τα κομμάτια, ένα υγρό εγχύεται κάτω από το δέρμα ή το μυ του άρρωστου ζώου με μια σύριγγα. Για τις γάτες, η δοσολογία είναι 0,16 ml / kg σωματικού βάρους. Για τους σκύλους, χρησιμοποιήστε 1 g φιάλες, αναμείξτε με 4 ml διαλύτη (2 ml 2% λιδοκαΐνης και 2 ml νερού). Εάν το φάρμακο χορηγείται ενδοφλέβια μέσω καθετήρα, αραιώνεται με νερό.

Ειδικές οδηγίες

Η κεφτριαξόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε νοσοκομείο. Ειδικές οδηγίες από τις ίδιες οδηγίες χρήσης:

 1. Εάν ο ασθενής βρίσκεται σε αιμοκάθαρση, οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα του φαρμάκου ελέγχονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
 2. Η παρατεταμένη θεραπεία με ένα φάρμακο απαιτεί παρακολούθηση της εργασίας των νεφρών και του ήπατος.
 3. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο υπερηχογράφος της χοληδόχου κύστης μπορεί να προκαλέσει σκουρόχρωση - αυτό είναι ιζήματα. Εξαφανίζεται μετά το τέλος της θεραπείας.
 4. Με την αδυναμία του ασθενούς ή των ηλικιωμένων, επιπλέον, χρησιμοποιήστε βιταμίνη Κ.
 5. Εάν έχετε μια μακρά θεραπεία, θα πρέπει να δώσετε τακτικά αίμα για ανάλυση. Σε περίπτωση αρτηριακής υπέρτασης, είναι απαραίτητο να ελέγχεται το επίπεδο νατρίου στο πλάσμα.
 6. Η κεφτριαξόνη μετατοπίζει τη χολερυθρίνη, επομένως χρησιμοποιείται με προσοχή στην υπερχολερυθριναιμία στα νεογνά και στα πρόωρα μωρά.
 7. Η χρήση του παράγοντα δεν επιβραδύνει τον ρυθμό αγωγής του σήματος κατά μήκος των νεύρων και των μυών.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Το φάρμακο δεν συνταγογραφείται στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Επιπλέον, ο διορισμός θα πρέπει να καθοδηγείται από το συμπέρασμα ότι τα οφέλη του φαρμάκου θα είναι μεγαλύτερα από τις πιθανές συνέπειες των μολυσματικών επιπλοκών (που χρησιμοποιούνται κυρίως για λοιμώξεις του ουρογεννητικού καναλιού). Κατά το διορισμό κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το παιδί πρέπει να μεταφερθεί στο μείγμα.

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

Σύμφωνα με τις οδηγίες, το αντιβιοτικό Ceftriaxone είναι ασυμβίβαστο με την πρόσληψη αλκοόλ. Ένας τέτοιος συνδυασμός απειλεί με συμπτώματα σοβαρής δηλητηρίασης και μπορεί να καταλήξει σε θάνατο. Το φάρμακο είναι ασυμβίβαστο με άλλα αντιβιοτικά, όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή σουλφινπυραζόνη μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία. Ενισχύει την επίδραση των αντιπηκτικών, αυξάνει τον κίνδυνο νεφροτοξικότητας όταν συνδυάζεται με διουρητικά βρόχου.

Παρενέργειες

Η οδηγία προειδοποιεί τους ασθενείς για την πιθανότητα παρενεργειών κατά τη χρήση της Ceftriaxone. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες αντιδράσεις:

 • αιμοποιητικό σύστημα: λευκοκυττάρωση, αιμολυτική αναιμία, υποπροεξία, λευκοπενία, θρομβοκυττάρωση, θρομβοπενία, αναιμία, λεμφοπενία, ουδετεροπενία,
 • ουροποιητικό σύστημα: ολιγουρία.
 • πυρετός ή ρίγη, ασθένεια ορού, κνίδωση, πολύμορφο εξιδρωτικό ερύθημα, ηωσινοφιλία, δερματικό εξάνθημα, βρογχόσπασμο,
 • αιματουρία, εξασθενημένη αιματοποίηση.
 • υπερασβεστινεμιναιμία.
 • βασικοφιλία;
 • κοκκιοκυτταροπενία.
 • υπερφίνδυνη;
 • πεπτικό σύστημα: δυσβαστορία, δυσκοιλιότητα ή διάρροια, παραβίαση της γεύσης, μετεωρισμός, ψευδομεμβρανική εντεροκολίτιδα, ναυτία, κοιλιακό άλγος, έμετος.
 • τοπικές αντιδράσεις: ζάλη, φλεβίτιδα, πόνος κατά μήκος της φλέβας,
 • άλλες εκδηλώσεις: καντιντίαση, κεφαλαλγία, ρινορραγία.

Υπερδοσολογία

Με την εισαγωγή μεγάλων δόσεων φαρμάκων καταγράφηκαν ενδείξεις υπερδοσολογίας, η οποία εκφράζεται σε υπερέκκριση του κεντρικού νευρικού συστήματος και στην εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται συμπτωματική θεραπεία, επειδή δεν δημιουργήθηκε ειδικό αντίδοτο για το φάρμακο. Η αιμοκάθαρση και η περιτοναϊκή κάθαρση δεν μειώνουν τη συγκέντρωση της κεφτριαξόνης.

Αντενδείξεις

Το φάρμακο δεν χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα αντιβιοτικά της ομάδας της κεφαλοσπορίνης. Κατάλογος σχετικών αντενδείξεων:

 • εγκυμοσύνη ·
 • γαλουχία;
 • νεογέννητα: νεογέννητο, διάγνωση - υπερχολερυθριναιμία;
 • ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια.
 • κολίτιδα σε συνδυασμό με τη χρήση αντιβακτηριακών παραγόντων.
 • εντερίτιδα.

Όροι πώλησης και αποθήκευσης

Ο όρος της επιτρεπόμενης χρήσης του φαρμάκου είναι δύο έτη. Αποθηκεύετε σε σκοτεινό μέρος σε θερμοκρασία 25 μοίρες. Η αποθήκευση δεν πρέπει να είναι προσιτή στα παιδιά.

Αναλόγων κεφτριαξόνης

Αντικαταστήστε το φάρμακο επιτρέπεται φάρμακα από την ομάδα των κεφαλοσπορινών με την ίδια αντιμικροβιακή δράση. Στα ανάλογα των φαρμάκων περιλαμβάνονται:

 • Cefaxone - αντιμικροβιακή σκόνη με βάση το άλας νατρίου της κεφτριαξόνης.
 • Loraxon - βακτηριοκτόνες ενέσεις με το ίδιο συστατικό στη σύνθεση.
 • Medaxone - ένας αντιβακτηριακός παράγοντας σε μορφή σκόνης.
 • Pancef - δισκία και κόκκοι από την ομάδα των αντιβιοτικών που βασίζονται σε cefixime;
 • Επικαλύπτει διασπειρόμενα δισκία με βάση το Solyutab - cefixime.
 • Ceforal Solutab - αντιβακτηριακά δισκία που περιέχουν cefixime.

Τιμή Ceftriaxone

Η κεφτριαξόνη είναι ένα φάρμακο που πωλείται στο διαδίκτυο και σε φαρμακεία, το κόστος του οποίου εξαρτάται από τον αριθμό των φιαλών σε ένα πακέτο, τον όγκο ενός πακέτου. Εκτιμώμενη τιμή στη Μόσχα:

Χαρακτηριστικά της Ceftriaxone, πώς να αραιώνεται το φάρμακο για ένεση, ανάλογα και παρενέργειες

Ορισμένες ασθένειες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς αντιβιοτικά. Στη συνέχεια, τα σύγχρονα φάρμακα έρχονται να βοηθήσουν, για παράδειγμα, Ceftriaxone, οι οδηγίες χρήσης του οποίου το περιγράφουν ως φάρμακο των αντιβιοτικών τρίτης γενιάς της ομάδας κεφαλοσπορίνης. Η κεφτριαξόνη είναι ένας παράγοντας ευρείας φάσης. Χρησιμοποιείται ακόμη και στην κτηνιατρική για τη θεραπεία γατών, σκύλων, αλόγων. Αλλά σε σχέση με τους ανθρώπους, αυτό το φάρμακο έχει καθιερωθεί από καιρό ως ένας ισχυρός αντιβακτηριακός παράγοντας ικανός να καταπολεμά λοιμώξεις διαφόρων αιτιολογιών.

Το αντιβιοτικό Ceftriaxone περιλαμβάνεται στο μητρώο φαρμακευτικών προϊόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (RLS). Η εμπορική ονομασία αυτού του φαρμάκου συμπίπτει με το διεθνές κοινόχρηστο όνομα του (INN), το οποίο στα Λατινικά μοιάζει με Ceftriaxone.

Το κύριο δραστικό συστατικό αυτού του φαρμάκου είναι ικανό να καταστρέψει τις ενδοκυτταρικές μεμβράνες ορισμένων παθογόνων βακτηριακών λοιμώξεων. Ως αποτέλεσμα, στα κύτταρα των αντιπροσώπων της παθογόνου μικροχλωρίδας, υπάρχει παραβίαση των κύριων λειτουργιών που υποστηρίζουν τη ζωτική δραστηριότητα του επιβλαβούς μικροοργανισμού.

Η κεφτριαξόνη είναι ικανή να καταστρέψει μεγάλες αποικίες βακτηρίων απευθείας στο επίκεντρο της μόλυνσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, οπότε το φάρμακο έχει βρει ευρεία εφαρμογή σε διάφορους τομείς της ιατρικής. Η επίδραση του φαρμάκου ισχύει σε διάφορους μικροοργανισμούς που είναι ανθεκτικοί σε άλλους τύπους αντιβιοτικών. Αυτό επιτρέπει τη χρήση της Ceftriaxone για την καταπολέμηση των περισσότερων γνωστών βακτηριδίων, και συγκεκριμένα:

 • όλα τα στελέχη του σταφυλόκοκκου.
 • περισσότερες ποικιλίες Ε. coli.
 • protei;
 • Klebsiella;
 • morganella;
 • στρεπτόκοκκοι.
 • ορισμένοι τύποι γονοκοκκικών?
 • παθογόνα αιμοφιλικής μόλυνσης.
 • προκλητικά μηνιγγίτιδα βακτήρια?
 • κλωστρίδια.
 • τη σαλμονέλα και πολλούς άλλους μικροοργανισμούς.

Οι ενδείξεις χρήσης της Ceftriaxone περιλαμβάνουν τις ακόλουθες καταστάσεις:

 • μολυσματικές αλλοιώσεις της γαστρεντερικής οδού.
 • βακτηριακές λοιμώξεις της χοληφόρου οδού.
 • περιτονίτιδα.
 • μολυσματικές ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος ·
 • ιγμορίτιδα, ιγμορίτιδα, οροφή, ωτίτιδα.
 • μολυσματικές ασθένειες της ουρογεννητικής σφαίρας (αποτελεσματικές για κυστίτιδα, πυελονεφρίτιδα, προστατίτιδα, επιδιδυμίτιδα, πυελίτιδα).
 • μολυσματική φλεγμονή τραυμάτων και εγκαυμάτων.
 • σύφιλη;
 • ανεπιθύμητη γονόρροια.
 • Ασθένεια Lyme;
 • τυφοειδής πυρετός;
 • βακτηριακή μηνιγγίτιδα.
 • πρόληψη λοιμώξεων μετά από χειρουργική επέμβαση.

Αν και το φάρμακο έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής, είναι απαραίτητο να περάσετε τις δοκιμές πριν από την έναρξη της λήψης προκειμένου να προσδιορίσετε σωστά τον αιτιολογικό παράγοντα της νόσου και στη συνέχεια να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, ο οποίος θα προετοιμάσει σωστά μια σειρά αντιβακτηριδιακής θεραπείας.

Τι βοηθά η κεφτριαξόνη με: οδηγίες χρήσης

Η κεφτριαξόνη, ένα ημισυνθετικό αντιβιοτικό της τρίτης γενιάς, η κεφαλοσπορίνη διακρίνεται από το εύρος της αντιβακτηριδιακής "προοπτικής" της.

Η κύρια ιδιότητα αυτού του αντιβιοτικού είναι ότι παράγεται αποκλειστικά με τη μορφή ενέσεων για ενέσεις. Η αποτελεσματικότητα της Ceftriaxone οφείλεται σε παράγοντες όπως ο αποκλεισμός της παραγωγής ειδικής ουσίας murein, μέσω της οποίας εμφανίζεται η εξουδετέρωση μικροοργανισμών, καθώς και η καταστροφή τους.

In vitro (η κλινική σημασία παραμένει άγνωστη) παρατηρείται δραστηριότητα έναντι των στελεχών των ακόλουθων βακτηρίων: Citrobacter diversus και freundii, Salmonella spp. (συμπεριλαμβανομένης της Salmonella typhi), Providencia spp. (συμπεριλαμβανομένης της Providencia rettgeri), του Shigella spp., Bacteroides bivius, Streptococcus agalactiae, Bacteroides melaninogenicus.

Κλινικο-φαρμακολογική ομάδα

Κεφαλοσπορίνη III γενεά.

Όροι πώλησης από φαρμακεία

Μπορείτε να αγοράσετε με ιατρική συνταγή.

Πόσο κάνει Ceftriaxone στα φαρμακεία; Η μέση τιμή είναι 35 ρούβλια.

Σύνθεση και μορφή απελευθέρωσης

Η κεφτριαξόνη είναι διαθέσιμη σε μορφή σκόνης για την παρασκευή διαλύματος για ενδομυϊκή και ενδοφλέβια χορήγηση.

Η κρυσταλλική σκόνη, λευκού χρώματος, άοσμη, διατίθεται σε φιάλες από διαφανές γυαλί σε κουτί από χαρτόνι, το παρασκεύασμα συνοδεύεται από λεπτομερείς οδηγίες που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του αντιβιοτικού. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 1 g δραστικού συστατικού - Ceftriaxone με τη μορφή νατριούχου άλατος.

Φαρμακολογικό αποτέλεσμα

Η κεφτριαξόνη είναι ένα αντιβιοτικό νέας γενιάς. Είναι αποτελεσματικό έναντι των περισσότερων gram-θετικών και gram-αρνητικών μικροοργανισμών που μπορούν να αναπτυχθούν παρουσία οξυγόνου και σε περιβάλλον χωρίς οξυγόνο. Η αντιμικροβιακή δράση της Ceftriaxone οφείλεται στην καταστολή της σύνθεσης των κυτταρικών μεμβρανών από παθογόνα βακτήρια.

Το φάρμακο έχει υψηλή ικανότητα διείσδυσης, έτσι ώστε για τη θεραπεία των περισσότερων λοιμώξεων, αρκεί η χρήση της Ceftriaxone μία φορά την ημέρα. Ήδη μετά από μία ή δύο ώρες μετά την εισαγωγή του φαρμάκου στον μυ, παρατηρείται η υψηλότερη συγκέντρωση Ceftriaxone στο αίμα. Με ενδομυϊκή χρήση, ολόκληρη η ποσότητα του φαρμάκου απορροφάται πλήρως από το σώμα. Μετά από μία μόνο ενδοφλέβια χορήγηση, η μέγιστη συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα επιτυγχάνεται εντός μισής ώρας μετά τη διαδικασία.

Με την εισαγωγή του σώματος η Ceftriaxone συσσωρεύεται σε αυτό στο μέγιστο ποσό και παραμένει σε αυτό το επίπεδο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μεγαλύτερη ποσότητα αντιβιοτικού συγκεντρώνεται στο μυοσκελετικό σύστημα, στους πνεύμονες, στην καρδιά, στο συκώτι, στη χοληδόχο κύστη. Το φάρμακο είναι σε θέση να διεισδύσει στον φραγμό του πλακούντα και να επηρεάσει την κατάσταση του εμβρύου, στη θεραπεία των θηλαζουσών μητέρων, μια συγκεκριμένη συγκέντρωση αντιβιοτικού σημειώνεται στο μητρικό γάλα.

Ενδείξεις χρήσης

Τι βοηθά; Η κεφτριαξόνη έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην καταπολέμηση μολυσματικών και φλεγμονωδών ασθενειών:

 1. Με μέση ωτίτιδα.
 2. Τυφοειδής πυρετός.
 3. Βακτηριακή σηψαιμία.
 4. Συνδέεται με τον οστικό ιστό, το δέρμα και τις αρθρώσεις.
 5. Αναπνευστικά (μηνιγγίτιδα, πνευμονία, πλευρίτιδα, βρογχίτιδα, επιγλωττίτιδα, ιγμορίτιδα, απόστημα των πνευμόνων).
 6. Ουρογεννητικές λοιμώξεις (ουρηθρίτιδα, πυελονεφρίτιδα, κυστίτιδα, επιζωογόνο, πυελίτιδα).
 7. Προστάτης (προστατίτιδα);
 8. Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (σύφιλη, γονόρροια, chancroid).
 9. Φρουλονισμός;
 10. Κοιλιακή κοιλότητα (αγγειοκολίτιδα, περιτονίτιδα).
 11. Στοιχεία (streptoderma);
 12. Βορρελίτιδα που φέρει κρόταλλο (ασθένεια Lyme).

Για να σταθεροποιηθεί η υγεία μετά από διάφορους τύπους ενεργειών (αφαίρεση σκωληκοειδίτιδας, χοληδόχου κύστης, μετά τον τοκετό), χορηγούνται επίσης ενέσεις κεφτριαξόνης.

Αντενδείξεις

Η κεφτριαξόνη δεν συνταγογραφείται με γνωστή υπερευαισθησία στα αντιβιοτικά κεφαλοσπορίνης ή σε βοηθητικά συστατικά του φαρμάκου.

 • η νεογνική περίοδος με υπερλιπιδαιμία.
 • πρόωρη ζωή ·
 • νεφρική / ηπατική δυσλειτουργία.
 • εντερίτιδα, NUC ή κολίτιδα που σχετίζεται με τη χρήση αντιβακτηριακών παραγόντων.
 • εγκυμοσύνη ·
 • τη γαλουχία.

Διορισμός κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού

Το φάρμακο αντενδείκνυται στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Εάν είναι απαραίτητο, το διορισμό μιας νοσηλευτικής γυναίκας, το παιδί πρέπει να μεταφερθεί στο μίγμα.

Ανασκοπήσεις της Ceftriaxone κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης επιβεβαιώνουν ότι το φάρμακο είναι πράγματι ένας πολύ ισχυρός και πολύ αποτελεσματικός αντιβακτηριακός παράγοντας που μπορεί όχι μόνο να θεραπεύσει την υποκείμενη ασθένεια αλλά και να εμποδίσει την ανάπτυξη των επιπλοκών της.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το φάρμακο (όπως και άλλα αντιβιοτικά) έχει παρενέργειες, αυτό συνταγογραφείται μόνο σε περιπτώσεις όπου πιθανές πιθανές επιπλοκές της νόσου μπορεί να βλάψουν περισσότερο από τη χρήση του φαρμάκου (ιδιαίτερα λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος, οι οποίες είναι πολύ ευαίσθητες σε εγκύους).

Δοσολογία και τρόπος χρήσης

Όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες χρήσης, η Ceftriaxone εγχέεται στο / m και / in (πίδακας ή στάγδην).

Για τους ενήλικες και τα παιδιά άνω των 12 ετών, η δόση είναι 1-2 g μία φορά την ημέρα ή 0,5-1 g κάθε 12 ώρες. Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 4 g.

Για τα νεογνά (μέχρι την ηλικία των 2 εβδομάδων), η δόση είναι 20-50 mg / kg ημερησίως.

Για τα βρέφη και τα παιδιά κάτω των 12 ετών, η ημερήσια δόση είναι 20-80 mg / kg. Σε παιδιά με σωματικό βάρος 50 kg ή περισσότερο, εφαρμόστε δόσεις για ενήλικες.

Μια δόση μεγαλύτερη από 50 mg / kg σωματικού βάρους θα πρέπει να συνταγογραφείται ως ενδοφλέβια έγχυση για 30 λεπτά. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τη φύση και τη σοβαρότητα της νόσου.

Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 4 g. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τον τύπο του παθογόνου παράγοντα και μπορεί να είναι από 4 ημέρες για μηνιγγίτιδα που προκαλείται από το Neisseria meningitidis σε 10-14 ημέρες με μηνιγγίτιδα που προκαλείται από ευαίσθητα στελέχη Enterobacteriaceae.

Για τη θεραπεία της γονόρροιας, η δόση είναι 250 mg ενδομυϊκά μια φορά.

Για την πρόληψη των μετεγχειρητικών μολυσματικών επιπλοκών, χορηγείται μία φορά σε δόση 1-2 g (ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου μόλυνσης) 30-90 λεπτά πριν από την επέμβαση. Για τις λειτουργίες στο κόλον και το ορθό, συνιστάται η πρόσθετη χορήγηση του φαρμάκου από την ομάδα των 5-νιτροϊμιδαζολών.

Για τα παιδιά με λοίμωξη του δέρματος και των μαλακών ιστών, το φάρμακο συνταγογραφείται σε ημερήσια δόση 50-75 mg / kg σωματικού βάρους 1 φορά / ή 25-37,5 mg / kg κάθε 12 ώρες, αλλά όχι περισσότερο από 2 g ανά ημέρα. Σε σοβαρές λοιμώξεις άλλων εντοπισμάτων - σε δόση 25-37,5 mg / kg κάθε 12 ώρες, αλλά όχι περισσότερο από 2 g ημερησίως.

Με μέση ωτίτιδα, το φάρμακο χορηγείται ενδομυϊκά σε δόση 50 mg / kg σωματικού βάρους, αλλά όχι περισσότερο από 1 g.

Σε ασθενείς με διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας απαιτείται προσαρμογή της δόσης μόνο για σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (QC μικρότερη από 10 ml / min), στην περίπτωση αυτή η ημερήσια δόση της κεφτριαξόνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 g.

Πόσες μέρες για να τσιμπήσετε το φάρμακο;

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την παθογόνο μικροχλωρίδα της νόσου, καθώς και από τα χαρακτηριστικά της κλινικής εικόνας. Εάν ο αιτιολογικός παράγοντας είναι Gram (-) διπλοκόκκοι του γένους Neisseria, τα καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν σε 4 ημέρες, αν τα εντεροβακτήρια είναι ευαίσθητα στο φάρμακο, σε 10-14 ημέρες.

Ενέσεις κεφτριαξόνης: οδηγίες χρήσης. Πώς να αραιώσετε το φάρμακο;

Για την αραίωση του αντιβιοτικού χρησιμοποιείται διάλυμα λιδοκαΐνης (1 ή 2%) ή ύδωρ για ένεση (d / i).

Όταν χρησιμοποιείτε νερό d / και θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι οι ενδομυϊκές ενέσεις του φαρμάκου είναι πολύ οδυνηρές, επομένως εάν το νερό είναι ο διαλύτης, η δυσφορία θα είναι τόσο κατά τη διάρκεια της ένεσης όσο και μετά από λίγο.

Το νερό για την αραίωση της σκόνης λαμβάνεται συνήθως σε περιπτώσεις όπου η χρήση λιδοκαΐνης είναι αδύνατη λόγω της αλλεργίας του ασθενούς σε αυτό.

Η καλύτερη επιλογή είναι μια λύση κατά 1% της λιδοκαΐνης. Το νερό d / και είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα, όταν αραιώνεται το φάρμακο Lidocaine 2%.

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή της κεφτριαξόνης με το Novocain;

Το Novocain, όταν χρησιμοποιείται για αραίωση, μειώνει τη δραστικότητα του αντιβιοτικού, αυξάνοντας ταυτόχρονα την πιθανότητα αναφυλακτικού σοκ στον ασθενή.

Εάν ξεκινήσετε από τις αναφορές των ίδιων των ασθενών, σημειώνουν ότι η Lidocaine είναι καλύτερη από το Novocain, ανακουφίζει τον πόνο όταν χορηγείται Ceftriaxone.

Επιπλέον, η χρήση ενός μη πρόσφατου παρασκευασμένου διαλύματος Ceftriaxone με το Novocain συμβάλλει στην αύξηση του πόνου κατά τη διάρκεια της ένεσης (το διάλυμα παραμένει σταθερό για 6 ώρες μετά την παρασκευή).

Πώς να γεννήσετε Ceftriaxone Novocain;

Εάν το Novocain χρησιμοποιείται ως διαλύτης, λαμβάνεται σε όγκο 5 ml ανά 1 g του φαρμάκου. Εάν πάρετε μια μικρότερη ποσότητα Novocain, η σκόνη ενδέχεται να μην διαλύεται πλήρως και η βελόνα της σύριγγας θα φράξει με θρόμβους φαρμάκων.

Αναπαραγωγή λιδοκαΐνης 1%

Για την ένεση στον μυ, διαλύονται 0,5 g του φαρμάκου σε 2 ml διαλύματος λιποκαΐνης κατά το ένα τοις εκατό (τα περιεχόμενα μιας αμπούλας). ανά 1 g του φαρμάκου λαμβάνουν 3,6 ml διαλύτη.

Μια δοσολογία 0,25 g αραιώνεται με τον ίδιο τρόπο όπως 0,5 g, δηλαδή τα περιεχόμενα μιας αμπούλας 1% Lidocaine. Μετά από αυτό, το παρασκευασμένο διάλυμα τραβιέται σε διαφορετικές σύριγγες στο μισό όγκο σε κάθε μία.

Το φάρμακο εγχέεται βαθιά στον μυ του gluteus maximus (όχι περισσότερο από 1 g ανά γλουτό).

Το φάρμακο που διαχωρίζεται από το Lidocaine δεν προορίζεται για ενδοφλέβια χορήγηση. Επιτρέπεται να μπαίνει αυστηρά στον μυ.

Πώς να αραιώσετε τις ενέσεις κεφτριαξόνης με λιδοκαΐνη 2%;

Για την αραίωση του 1 g του φαρμάκου λαμβάνετε 1,8 ml νερού g / και 2% λιδοκαΐνη. Για την αραίωση 0,5 g του φαρμάκου, 1,8 ml Lidocaine αναμιγνύονται επίσης με 1,8 ml νερού για d / i, αλλά μόνο το ήμισυ του προκύπτοντος διαλύματος (1,8 ml) χρησιμοποιείται για διάλυση. Για να αραιωθούν 0,25 g του παρασκευάσματος, πάρουν 0,9 ml διαλύτη που παρασκευάστηκε με παρόμοιο τρόπο.

Ceftriaxone: Πώς να αραιώσετε τα παιδιά για ενδομυϊκή χορήγηση;

Η παραπάνω μέθοδος ενδομυϊκής ένεσης πρακτικά δεν χρησιμοποιείται στην παιδιατρική πρακτική, δεδομένου ότι η κεφτριαξόνη με νοβοκαϊνη μπορεί να προκαλέσει το ισχυρότερο αναφυλακτικό σοκ σε ένα παιδί και σε συνδυασμό με λιδοκαΐνη μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση σπασμών και καρδιακής ανεπάρκειας.

Για το λόγο αυτό, ο καλύτερος διαλύτης στην περίπτωση χρήσης του φαρμάκου στα παιδιά είναι το καθαρό νερό d / και. Η αδυναμία χρήσης παυσίπονων στην παιδική ηλικία απαιτεί ακόμη πιο αργή και πιο προσεκτική χορήγηση του φαρμάκου, προκειμένου να μειωθεί ο πόνος κατά τη διάρκεια της ένεσης.

Αραίωση για ενδοφλέβια χορήγηση

Για ενδοφλέβια χορήγηση, 1 g του φαρμάκου διαλύονται σε 10 ml αποσταγμένου νερού (αποστειρωμένο). Το φάρμακο εγχέεται αργά σε 2-4 λεπτά.

Αραίωση για ενδοφλέβια έγχυση

Κατά τη διεξαγωγή της θεραπείας με έγχυση, το φάρμακο χορηγείται για τουλάχιστον μισή ώρα. Για να παρασκευαστεί ένα διάλυμα, 2 g της σκόνης αραιώνονται σε 40 ml διαλύματος χωρίς Ca: ​​δεξτρόζη (5 ή 10%), NaCl (0,9%), φρουκτόζη (5%).

Προαιρετικά

Η κεφτριαξόνη προορίζεται αποκλειστικά για παρεντερική χορήγηση: οι παρασκευαστές δεν απελευθερώνουν δισκία και εναιωρήματα λόγω του γεγονότος ότι το αντιβιοτικό, σε επαφή με τους ιστούς του σώματος, παρουσιάζει υψηλή δραστικότητα και τα ενοχλεί έντονα.

Ανεπιθύμητες αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με φάρμακα, οι ασθενείς με υπερευαισθησία στις κεφαλοσπορίνες μπορεί να παρουσιάσουν ανεπιθύμητες ενέργειες που εκδηλώνονται κλινικά ως εξής:

 • από την πλευρά του νευρικού συστήματος - λήθαργος, υπνηλία, λήθαργος, ζάλη, παραισθησία, μερικές φορές σπασμοί και εγκεφαλοπάθεια.
 • από την πλευρά των πεπτικών οργάνων - στοματίτιδα στο στόμα, καούρα, πρήξιμο, ναυτία, απώλεια όρεξης, έμετος, διάρροια με ραβδώσεις αίματος στις μάζες κοπράνων, ανάπτυξη ελκώδους κολίτιδας, μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία, ανάπτυξη οξείας ηπατικής ανεπάρκειας σε σοβαρές περιπτώσεις.
 • από την πλευρά του αναπαραγωγικού συστήματος - κολπική δυσβαστορία, κνησμός των εξωτερικών γεννητικών οργάνων, μυκητιασικές παθήσεις, εμφάνιση κολπικής έκκρισης με δυσάρεστη οσμή,
 • από την πλευρά του αναπνευστικού συστήματος - βήχας, βρογχόσπασμος, ρινική αιμορραγία, ξηρότητα στη μύτη,
 • από την πλευρά του καρδιαγγειακού συστήματος - ταχυκαρδία, περιφερικό οίδημα,
  ανάπτυξη της επιμόλυνσης.
 • τοπικές αντιδράσεις - διάτρηση φλεβών, σχηματισμό αιματώματος, καύση και πόνος κατά μήκος της φλέβας κατά τη χορήγηση φαρμάκου, φλεβίτιδα, φλεβίτιδα με φυσαλίδες αέρα, ενδομυϊκό αντιβιοτικό στο σημείο της ένεσης προκαλεί πυκνή επώδυνη διήθηση, ερυθρότητα, κνησμό του δέρματος.
 • αλλεργικές αντιδράσεις - εξάνθημα και κνησμός του δέρματος, αλλεργική δερματίτιδα, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, ανάπτυξη οίδημα Quincke, αναφυλακτικό σοκ,
 • από την πλευρά των δεικτών του συστήματος αίματος - λευκοπενία, μείωση του επιπέδου των αιμοπεταλίων, ακοκκιοκυτταροπενία, αιμολυτική αναιμία, παράταση του χρόνου προθρομβίνης,
 • από την πλευρά των ουροφόρων οργάνων - την ανάπτυξη της διάμεσης νεφρίτιδας, την ανάπτυξη οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.

Σε περίπτωση εφίδρωσης, ζάλης, μαυρίσματος των ματιών και σοβαρής αδυναμίας κατά τη στιγμή της ενδοφλέβιας ένεσης, ο ασθενής πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον γιατρό και να σταματήσει την ένεση.

Συμπτώματα υπερδοσολογίας

Σημάδια υπερδοσολογίας του φαρμάκου είναι σπασμοί και ανάδευση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η περιτοναϊκή κάθαρση και η αιμοκάθαρση είναι αναποτελεσματικές στη μείωση των συγκεντρώσεων της Ceftriaxone. Το φάρμακο δεν έχει αντίδοτο.

Ειδικές οδηγίες

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο, διαβάστε τις συγκεκριμένες οδηγίες:

 1. Οι ηλικιωμένοι και οι εξασθενημένοι ασθενείς μπορεί να απαιτήσουν το διορισμό της βιταμίνης Κ.
 2. Με τη μακροχρόνια θεραπεία, είναι απαραίτητο να παρακολουθείται τακτικά η εικόνα του περιφερικού αίματος, δείκτες της λειτουργικής κατάστασης του ήπατος και των νεφρών.
 3. Με ταυτόχρονη σοβαρή νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση πρέπει να καθορίζουν τακτικά τη συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα.
 4. Σε σπάνιες περιπτώσεις με υπερηχογράφημα της χοληδόχου κύστης, υπάρχουν διακοπές συσσώρευσης που εξαφανίζονται μετά την διακοπή της θεραπείας (ακόμα και αν αυτό το φαινόμενο συνοδεύεται από πόνο στο σωστό υποχονδρίδιο, συνιστάται να συνεχίσετε τη συνταγογράφηση του αντιβιοτικού και να κάνετε συμπτωματική θεραπεία).
 5. Το αλκοόλ δεν πρέπει να καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας, καθώς είναι πιθανές οι αντιδράσεις τύπου disulfiram (απόπλυση του προσώπου, κοιλιακές και στομαχικές κράμπες, ναυτία, έμετος, κεφαλαλγία, μειωμένη αρτηριακή πίεση, ταχυκαρδία, δύσπνοια).
 6. Παρά τη λεπτομερή συλλογή της ανάλυσης, η οποία είναι ο κανόνας για άλλα αντιβιοτικά κεφαλοσπορίνης, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα εμφάνισης αναφυλακτικού σοκ, που απαιτεί άμεση θεραπεία - πρώτα, χορηγείται επινεφρίνη εντός / εντός, στη συνέχεια GCS.
 7. Μελέτες in vitro έδειξαν ότι, όπως και τα άλλα αντιβιοτικά της κεφαλοσπορίνης, η κεφτριαξόνη είναι ικανή να εκτοπίσει τη χολερυθρίνη που δεσμεύεται με την αλβουμίνη του ορού. Επομένως, στα νεογνά με υπερχολερυθριναιμία και ειδικά σε πρόωρα βρέφη, η χρήση της Ceftriaxone απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή.

Το παρασκευασμένο διάλυμα φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου για όχι περισσότερο από 6 ώρες ή σε ψυγείο σε θερμοκρασία 2-8 ° C για όχι περισσότερο από 24 ώρες.

Συμβατότητα με άλλα φάρμακα

Όταν χρησιμοποιείτε το φάρμακο, πρέπει να εξετάσετε την αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα:

 1. Ασυμβίβαστη με την αιθανόλη.
 2. Η κεφτριαξόνη, αναστέλλοντας την εντερική χλωρίδα, παρεμβαίνει στη σύνθεση της βιταμίνης Κ.
 3. Με ταυτόχρονη συνάντηση με φάρμακα που μειώνουν τη συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων (ΜΣΑΦ, σαλικυλικά, σουλφινπυράζον), αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας. Με το ταυτόχρονο διορισμό με αντιπηκτικά σημείωσε ενίσχυση του τελευταίου.
 4. Με ταυτόχρονη συνάντηση με τα διουρητικά "βρόχου" αυξάνει τον κίνδυνο νεφροτοξικής δράσης.
 5. Η κεφτριαξόνη και οι αμινογλυκοσίδες διαθέτουν συνεργία έναντι πολλών γραμμα-αρνητικών βακτηριδίων.

Κριτικές ασθενών

Σας προσφέρουμε να διαβάσετε τα σχόλια των ατόμων που χρησιμοποιήθηκαν Ceftriaxone:

 1. Sasha. Η βράση στο αυτί, που συνταγήσε αυτό το Ceftriaxone, τσίμπημα πολύ 2gr 1g το πρωί και το βράδυ, για 2gr την ημέρα δεν τολμούσα) Θα μπορούσα να υπομείνω μόλις, να διαβάσετε τις αναθεωρήσεις σας, να προσπαθήσετε να αραιώσετε με lidocaine και να εισάγετε αργά, θα είναι εκπληκτικό εάν βοηθάει και έτσι έκανα τρεις ενέσεις, αραιωμένο με νερό, είμαι ενήλικας, αλλά δεν είναι ρεαλιστικό να το φέρουμε σήμερα), το τρίτο, ως αποτέλεσμα, έσπασε 2,5 ml σε δύο σύριγγες, σε ένα ρολό και σε ένα άλλο, αν και δεν θα πω ότι είμαι από έναν τρυφερό αριθμό ανθρώπων, εγώ σπάνια θεραπεύω, ειδικά με ενέσεις, επειδή μια τέτοια αντίδραση φαίνεται, παρεμπιπτόντως, η πρώτη έπεισε λίγο ή πολύ αργά, κατάφερα να ενέσω 1,5 ml, είναι κρίμα να γράψω όλα αυτά, αλλά εντούτοις πονάει πραγματικά...
 2. Anton. Είχε πνευμονία δύο φορές και αισθάνθηκε τη διαφορά εντυπωσιακά. Για πρώτη φορά βρισκόμουν στο νοσοκομείο - η οδυνηρή κεφαζολίνη έπεσε στο νερό, ολόκληρο το πίσω μέρος εξαπλώθηκε, εξαντλήθηκε και δεν προσφέρθηκε ούτε ένα ερπετό για να αγοράσει νεοκαΐνη ή λιδοκαΐνη για αραίωση. Έπειτα, υπήρξε πνευμονία που αντιμετώπιζα στο σπίτι, επειδή αρνήθηκα να πάω στο νοσοκομείο, η κεφτριαξόνη στο Novocain ήταν τρυπημένη - δεν αισθάνθηκα τίποτα, μόνο ένας ελαφρύς πόνος στην τελική χορδή της έγχυσης και ένας μικρός μελανιός και στις δύο πλευρές, και είχα ανακτήσει δύο μέρες νωρίτερα ή από άλλο αντιβιοτικό, είτε από το γεγονός ότι τα σπίτια και οι τοίχοι βοηθούν.
 3. Αλίνα. Όταν μου διαγνώστηκε πνευμονία, μου δόθηκε συνταγή για την ενδοφλέβια χορήγηση κεφτριαξόνης. Το αντιβιοτικό είναι αποτελεσματικό, αλλά η κατάσταση του σώματος μετά από τέτοιες ενέσεις ήταν απλά απαίσια. Κατ 'αρχάς, μετά από μια τέτοια θεραπεία έπρεπε να θεραπεύσω τη διάρροια, και δεύτερον, έπρεπε να πίνω το σύμπλεγμα των βιταμινών, καθώς ήμουν συνεχώς στοιχειωμένος από την κόπωση. Δηλαδή, σηκώθηκα το πρωί, δεν είχα χρόνο να κάνω τίποτα ακόμα, και ήταν ήδη κουρασμένος. Όταν διάβασε στα σχόλια ότι η ceftriaxone και τα παιδιά συνταγογραφούνται, ήταν τρομοκρατημένη. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό φάρμακο με πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες. Είναι πραγματικά αδύνατο για ένα παιδί να συνταγογραφήσει κάτι πιο καλοήθη;

Αναλόγων

Δομικά ανάλογα της δραστικής ουσίας:

 • Hazaran;
 • Axon;
 • Betasporina;
 • Biotraxon;
 • Landacin;
 • Lifaxon;
 • Longacef;
 • Megion;
 • Medaxone;
 • Movigip;
 • Oframax.
 • Rocephin;
 • Stericheff;
 • Tercef;
 • Torotsef;
 • Triaxone;
 • Forceph;
 • Hison;
 • Cefaxon;
 • Cefatrin;
 • Cefogram;
 • Cefson;
 • Ceftriabol;
 • Ceftriaxone-AKOS;
 • Κεφτριαξόνη-φιαλίδιο.
 • Ceftriaxone-CMP;
 • Άλας νατρίου κεφτριαξόνης.
 • Ceftriaxone Elf.

Πριν αγοράσετε ένα ανάλογο, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Διάρκεια ζωής και συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύστε τα φιαλίδια φαρμακευτικής αγωγής σε ένα δροσερό, σκοτεινό μέρος μακριά από τα παιδιά.

Η λύση για τα τσιμπήματα που παρασκευάζονται αμέσως πριν από την εισαγωγή, το αχρησιμοποίητο διάλυμα απορρίπτεται αμέσως. Η διάρκεια ζωής της σκόνης είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής, ενώ στο τέλος της περιόδου το φάρμακο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.